Literatura z per starých autorů

zdroj staré literatury

bottom Autoři děl bottom Výpis děl bottom Zajímavé odkazy bottom

VÍTEJTE VE SVĚTĚ STARÉ LITERATURY

Vaše pozornost je právě na stránkách, kde si můžete přečíst nemnohá díla od dávných autorů. Tento web si neklade za cíl zveřejnit úplně všechna díla, jedná se o projekt jednoho člověka o volných chvílích, ale dát nahlédnout do děl, která pomalu zakrývá závoj času. Mnozí z nás ví, že právě v takových dílech je ukrytá dávná moudrost, zrovna tak jako odraz doby, ve které dílo vznikalo, v neposlední řadě i osobnost a tehdejší stav mysli autora. Tak jako dnes, i v minulosti vznikala díla od naprosto úžasných, přes průměrná až po nepříliš zdařilé pokusy nevalné kvality. Záleží však na úhlu pohledu každého čtenáře, co je krásné pro jednoho, nemusí stát za povšimnutí pro jiného, ale takový je už svět.

OD JAKÝCH AUTORŮ ZDE NALEZNETE DÍLA?

Najdete tu pouze ta díla, kde autor nebo jeho dědici již nemají autorská práva. V rámci Evropy můžeme mluvit o 70 letech, za velkou louží pak o 95 letech po smrti autora. Žijeme v právním státě a přes veškeré pochybnosti o tomto tvrzení, zastávám mínění, že jen respektem k právu, toto lze i prakticky naplňovat. Geografické omezení původu autorů zde, na tomto webu neexistuje, půjde však pouze o texty v českém, nebo slovenském jazyce.

Zatím jsou k dispozici:
Alois Jirásek a jeho Staré pověsti české,
Jan Karafiát a jeho Broučci,
Božena Němcová a její Babička,
Karel Čapek a jeho Válka s mloky,
Karel Havlíček Borovský a jeho Tyrolské elegie,
Jan Neruda a jeho Kniha veršů,
Henryk Sienkiewicz a jeho Quo Vadis,
Cecil Scott Forester a jeho Hornblower
a Viktor Hugo a jeho Devadesát tři,

Pro dnes již jen zajímavost je možné podívat se, jak fungoval v revoluční době platný Francouzský republikový kalendář

Rád přivítám Vaše názory. Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz


Historické povídky
Fotografie přírody | Hradec Králové - fotografie | Řeka Labe, fotografie | Řeka Morava - fotografie
Poslední aktualizace: 17.3. 2022   © 2009 - 2024 stará literatura Václav Černý | © se nevztahuje na obsah děl!